SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tennis för alla – hela livet!

Grunderna för vår träningsverksamhet
Vår träningsverksamhet utgår från:
  • Konceptet Play and Stay
  • Svenska Tennisförbundets utvecklingstrappa
  • Ett fokus på styrka, snabbhet, koordination och balans.
Play and Stay

Play and Stay är i grunden ett koncept framtaget av Internationella Tennisförbundet (ITF) och som även stöds av Svenska Tennisförbundet. Play and Stay handlar om att introducera tennisen på ett lättsamt och lekfullt sätt genom att anpassa banan, bollar och racketar så att förutsättningarna blir på barnens villkor. Barn upp till 10 år bör spela tennis i en anpassad form eftersom det skapar både mer spelglädje och en bättre inlärningsmiljö. Konceptet innefattar också en metodik som utgår ifrån spelet och en pedagogik baserad på att spelaren ska prova på och upptäcka saker på egen hand. Den instruerande delen av träningen ska tonas ner till förmån för mer öppna övningar där barnen får testa sig fram och själva finna lösningar. Tanken är stt spelarna ska tycka att det är roligt med tennis och vilja fortsätta och utveckla sitt spel - spelglädjen är nyckeln till framgång!


Använd rätt boll, rack och banstorlek

Att använda rätt boll i träningen för nybörjare är helt avgörande för inlärningsprocessen. Det finns idag ett brett urval av långsammare bollar, alla med syftet att göra tennisen lättare. Genom att använda dessa får våra yngsta tennisutövare lite mer tid och betydligt bättre kontroll. Bollduellerna blir längre, vilket bidrar till mer spelglädje och ett ökat taktiskt kunnande. En lägre studs bidrar också till att rätt teknik tränas in från början. Även racketen bör anpassas efter vilken boll som används och i vilket utvecklingsstadie som spelaren befinner sig. Den sista och kanske viktigaste anpassningen vi ska göra för att se till att tennisen verkligen blir på barnens villkor är att även anpassa spelplanens storlek.


Serva, Spela och Räkna

Play and Stay handlar också om att kunna serva, spela och räkna från första lektionen. Att tävla i tennis är kul på alla nivåer om det görs på rätt sätt. På senare tid har en rad olika spelformer och räknevarianter introducerats för att göra tennisen mer lättillgänglig för nya utövare. Tävlingar som använder sig av dessa format erbjuder i regel spelare en möjlighet att möta andra spelare på samma nivå, samtidigt som de också ser till att alla får spela flera matcher och på så vis motverkas tidig utslagning. Sanktionerade tävlingar i Sverige spelas med mjukare bollar enligt internationell praxis där konceptet även kallas "Tennis 10".
För mer information se "Tennis 10s.pdf" och Play and Stays officiella hemsida.

 

Svenska Tennisförbundets utvecklingstrappa

Svenska Tennisförbundets utvecklingstrappa beskriver spelarens väg från junior till högpresterande seniorspelare. Svenska Tennisförbundet rekommenderar att utvecklingstrappan skall användas som en vägledning för tränare och inte som ett facit. Utvecklingstrappan fokuserar på vilken form av tennisträning (teknik, taktik och tid) och hur många tävlingar som barn och ungdomar bör ha i olika ålder, samt vilka fysiska egenskaper som är mest gynnsamt att utveckla i olika åldrar (t.ex styrka, snabbhet och koordination).
Läs mer om "Utvecklingstrappan - Svenska Tennisförbundet, 2012.pdf"


Styrka, snabbhet, koordination och balans

Tennis är en sport som ställer krav på styrka, snabbhet, koordination och balans. För att kunna spela tennis på en god nivå och underlätta inlärning av nya rörelsemönster har vi valt att lägga stor vikt på dessa områden redan från tidig ålder i enlighet med tennisförbundets utvecklingstrappa. Vi tror att detta är centralt för att barn och ungdomar ska kunna tillgodogöra sig tennisträningen bättre och i förlängningen bli bättre tennisspelare.


Riksidrottsförbundet påpekar att det finns vetenskapliga belägg för att styrkebetonade övningar kan medföra en rad positiva effekter hos barn. Styrketräning för barn och ungdomar kan ha skadeförebyggande effekter samt stimulera uppbyggnad av skelettet. Ökad styrka underlättar även motorisk inlärning och skapar därmed bättre förutsättningar för en allsidig, lustbetonad träning inriktad på att skapa av en bred rörelsearsenal, vilket bör vara det främsta målet med fysisk träning av barn. Styrketräning som bedrivs på ett korrekt sätt är en trygg och säker träningsform som inte medför några negativa effekter för barnets utveckling och hälsa och kan betraktas som en naturlig och organisk del i en balanserad och allsidig fysisk träning av unga.
För mer information se "Riksidrottsförbundet - FoU-rapport 2009:1.pdf"

 

 
Vår hemmaplan
Våra sponsorer