SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tennis för alla – hela livet!

Om klubben
Västerås Tennisklubb bildades 1922 och erbjuder idag träning för barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer från nybörjare till tävlingsspelare.

Verksamheten sker i huvudsak på Bellevuestadion - som är Västerås största idrottsanläggning. På Bellevue har vi tillgång till sex inomhusbanor och fyra nyanlagda utomhusbanor med Båstadgrus.

Träningsverksamheten bedrivs under vår-, sommar- och hösttermin, samt under ett antal läger på sommaren. Klubben har ca. 20 timanställda tränare.
VTK - Uppförandekod (Code of Conduct)

Alla medlemmar, föräldrar och tränare för klubben skall följa klubbens stadgar, 
policy och regelverk.  
  
Utöver dessa gäller klubbens värdegrund för sportsmannamässighet och god 
laganda enligt följande:  
  
Träningen  
• Spelare ska komma i tid till träningen med rätt utrustning. 
• Spelare ska uppträda på ett korrekt sätt mot alla deltagare i träningsgruppen. 
• Spelare ska under träning ha ett korrekt och sportsligt uppförande. * 
• Spelare ska visa respekt för de hen tränar med, lyssna och följa instruktioner 
från ledare och tränare.  
• Spelare ska ta aktiv del i hela träningspasset, göra sitt bästa med visat 
intresse, bra attityd och inställning.  
  
Tävlingsspel och klubbanda 
• Vi visar ett gott kamratskap och har roligt tillsammans oavsett idrottsliga 
resultat.  
• Vi har förståelse, visar hänsyn och respekt för varandra eftersom vi alla är 
olika och unika.  
• Vi inser att alla duger och är lika mycket värda. 
• Vi förbereder oss inför träning och match med uppvärmning, mat, dryck, 
sömn och återhämtning. 
• Vi gör alltid vårt bästa på såväl träning som match. 
• Vi ställer upp och hjälper varandra. 
• Vi hejar på och stöttar klubbmedlemmar vid gemensamma tävlingar, allt för 
att bidra till ett positivt och utvecklande klubbanda. 
• Vi håller tider och meddelar frånvaro i god tid. 
• Vi är ödmjuka. 
• Vi stödjer, hjälper och på ett balanserat sätt hejar fram våra spelare från 
klubben.  
• Vi uppmuntrat personligt ansvar för att sköta uppvärmningen, egen träning 
och utveckling. 
  

Matchen  
• Spelare ska följa Svenska Tennisförbundets tillämpningsbestämmelser och 
spelarkod.  
• Spelare ska tänka på att man representerar och är en förebild för klubben. 
• Spelare ska under match uppträda korrekt, balanserat och sportsligt. * 
• Spelare kan ha med ledare, tränare, förälder eller annan närstående person 
och samma uppförandekod gäller då för alla. *  
   
  
*) Exempel på sportsligt uppförande är att:  
  
• inte ta emot coachning i strid med tennisspelets regler 
• inte störa eller hindra motståndare eller medspelare och inte avsiktligt 
fördröja spelet  
• på ett sportsligt sätt markera att man vunnit en boll på tur och inte fira vunna 
poäng som nätrullare, dubbelfel eller liknande  
• döma korrekt och följa riktlinjer enligt spel utan huvuddomare och inte 
ständigt ifrågasätta motståndarens domslut  
• berömma motståndare och medspelare vid goda prestationer. 
• visa respekt för både medspelare och motståndare samt för domare, 
matchvärd och funktionärer och alltid följa deras beslut eller anvisningar. 
• inte använda fysiskt våld, hota eller förolämpa domare, matchvärd och 
funktionärer, eller åskådare, oavsett om det sker handgripligen eller med ord 
eller tecken. 
• kontrollera emotionella reaktioner och inte i vredesmod skrika, slå iväg bollar, 
slå/kasta racketen eller uppträda med oanständiga ord, uttryck eller gester 
som på ett osportsligt sätt kan provocera eller menligt påverka 
motståndarens prestation.  
• respektera olika kulturer och seder. 
• alltid göra sitt bästa och fullfölja påbörjade matcher om inte uppenbar 
anledning omöjliggör att fortsätta . 
• alltid tacka motståndare och domare efter väl genomförd match 
• Västerås Tennisklubb accepterar ingen form av trakasserier, våld, 
diskriminering eller annat oacceptabelt beteende. 
• Att hälsa och vara ambassadör för klubben och sporten bör ses som en 
självklarhet. 

 

Etik 

• Alla medlemmar i Västerås Tennisklubb ska följa god affärssed och ha en god 
personlig etik i utförandet i sina uppgifter, träng och ansvar. 
• Medarbetare och medlemmar ska uppträda rättvist, hederligt och med 
integritet i alla kontakter med andra. 

 

Alkohol och droger 

• Illegal användning, försäljning och köp av alkohol, droger samt 
dopingpreparat är förbjudet. 

 

 

För spelare som bryter mot uppförandekod gäller följande:  

 
Syftar till att skapa förbättring:  Självinsikt och eget arbete för att förbättra sig ger den bästa effekten på lång sikt 

 

Vid incidenter efter återkommande problem ges: 
  
1. Tillsägelse: Kan utfärdas av tränare, chefstränare eller lagledare.  
  
2. Varning: Chefstränare tar kontakt med berörd spelare och i förekommande fall 
med målsman.  
  
3. Avstängning från seriespel, klubbens egna sanktionerade tävlingar, träningar 
och klubbaktivitet under en period: Bestäms av chefstränare i samråd med 
ordförande.  
  
4. Uteslutning ur klubben: Styrelsen kan besluta om uteslutning vid grova eller 
upprepade överträdelser även utan föregående tillsägelse eller varning.   
  
• Matchstraff under tävling eller match rapporteras till Svenska 
Tennisförbundets tävlingsansvarig (enligt Riksidrottsförbundets stadgar).  
  
• Sanktioner kan också beslutas för förälder eller annan närstående person som 
vid grovt eller upprepade gånger bryter mot klubbens uppförandekod.   
  
  
2020-05-15  
  
Styrelsen  Västerås Tennisklubb

 
Vår hemmaplan
Våra sponsorer