SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Västerås Tennisklubb
Tennis för alla, hela livet oavsett ålder eller ambitionsnivå.

Hej och välkommen till Västerås Tennisklubb.

 

Anmälan görs i menyn ANMÄLNINGSFORMULÄR (Skriv i kommentar vilken kurs det gäller för och antal timmar

 

När anmälan är gjord kommer inget automatiskt svar. Vi hör av oss och bekräftar efterhand.

 

Vårterminen startar vecka 2 den 10 januari och terminen är på totalt 19 tillfällen/veckor. Under vårterminen gör vi uppehåll på sportlovet och påsklovet alla andra dagar och helger tränar vi som vanligt!

 

Villkor för tennisträning med Västerås Tennisklubb (VTK)
(Giltig från och med 1 januari 2022 och ersätter tidigare publicerade villkor)

 

Anmälan

Anmälan görs i formulär på VTK:s hemsida. För personer under 18 år skall anmälan till träning göras av målsman. I samband med anmälan får spelaren/målsman ta del av gällande träningsvillkor.

 

Anmälan för höstterminen anses automatiskt vara anmälan för vårterminen. Önskar man inte fortsätta under vårterminen måste detta anmälas senast 15 december till kansliet@vasterastk.se.

 

e-postadress

Spelaren/målsman förbinder sig att ange en giltig och aktiv e-postadress i samband med anmälan till träning. VTK använder denna e-postadress för all kommunikation gällande träningsverksamheten. Även fakturor och besked om inställda träningar och liknande meddelas via e-post. Spelaren/målsman skall snarast informera VTK om eventuella ändringar av e-postadress.

 

Träningstider

VTK lägger ut datum för terminsstart på sin hemsida, www.vasterastk.se. VTK meddelar träningstider via e-post till samtliga deltagande spelare. För det fall information om träningstider inte skulle nå spelaren, så är spelaren själv skyldig att ta reda på sina träningstider.

 

Träningsavgift

Träningsavgiften skall betalas i sin helhet för respektive höst och vårtermin. Från och med andra speltillfället är man betalningsansvarig för hela terminen. Detta gäller även om man inte är närvarande på alla träningar. Således återbetalas inte hela eller delar av träningsavgiften vid sjukdom, skador eller andra skäl till frånvaro.

 

I vissa undantagsfall kan det vara aktuellt med återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften. Dessa undantagsfall redovisas nedan.

 

Faktura gällande träningsavgiften skickas till den e-postadress som är angiven i anmälan. Träningsavgiften skall betalas enligt VTK:s instruktioner med 15 dagars betalningsvillkor. VTK har rätt att neka spelare träning om träningsavgiften ej erlagts. Vid utskick av påminnelse tillkommer en avgift på 60 kronor.

 

Återbetalning av träningsavgift

Återbetalning av viss del eller hela träningsavgiften kan göras i följande fall under förutsättning att VTK erhåller skriftligt besked om detta till kansliet@vasterastk.se:

 

  • Träningsavgift återbetalas i sin helhet om den träningstid som erbjudits spelaren inte stämmer överens med vad spelaren angett i sin anmälan.

 

  • Om långvarig skada/sjukdom uppstår och VTK har möjlighet att sätta in annan spelare på denna pla

 

För att återbetalning av träningsavgift skall vara aktuell, måste VTK erhålla ett skriftligt besked till kansliet med bifogande av läkarintyg som visar att skadan/sjukdomen omöjliggör träning. Återbetalning kan bara vara aktuell för maximalt den tidsperiod som kvarstår efter att det skriftliga beskedet lämnats till VTK och VTK har kunnat sätta in annan spelare. Ett muntligt besked till tränare eller liknande om uppsägningen accepteras ej.

 

Inställda träningar

Spelare accepterar att enskilda träningar i undantagsfall behöver ställas in. Del av träningsavgift återbetalas inte för inställda träningar. Kompensation kan förekomma om VTK anser att spelare fått träning inställd utanför rimliga gränser. Om träning ställs in, så ersätts den i första hand med kompensationsträning och inte med återbetalning av kursavgift

 

Medlemsavgift

Spelare skall ha erlagt VTK:s medlemsavgift för aktuellt år för att kunna delta i VTK:s verksamhet. Fakturering av medlemsavgift sker vid årsskifte. Som medlem omfattas du av visst försäkringsskydd vid skada eller olycksfall. Mer information finns att få via kansliet.

 

Information GDPR

Västerås Tennisklubb tillämpar en integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar personuppgifter.

 

Accept

Accept av träningsvillkor sker genom erläggande av träningsavgiften. Genom att acceptera träningsvillkoren har spelaren också samtyckt till integritetspolicyn och samtycker till att VTK får samla in, använda, lämna ut och spara personuppgifter på det sätt som beskrivs.

 

Läs mer om integritetspolicyn på:
www.vasterastk.se/docs/1013/24897/VTKIntegritetspolicy.pdf

 

 

 
Vår hemmaplan
Våra sponsorer