SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tennis för alla – hela livet!

Det allra första protokollet

Västerås Tennisklubb 100 år – de första åren.

Västerås Tennisklubb bildades 1922, och fyller alltså 100 år den 21 april 2022. Tennis hade vid den tiden hunnit etablera sig väl i Sverige. Den första klubben i Sverige anses vara "Kronprinsens Lawn-tennisklubb”, instiftad år 1896 av dåvarande Kronprins Gustaf (sedermera Kung Gustaf V), klubben bytte senare namn till Kungliga Lawn-tennisklubben (KLTK). Det tog med andra ord 26 år innan det var dags för Västerås att få en tennisklubb. Hur gick det till när ursprunget till dagens klubb skapades?

Det kan man läsa om i de mötesprotokoll som styrelsen förde och som fantastiskt nog har sparats genom åren och fortfarande finns i stora delar bevarade.

 

”Sammanträde i Wästerås Tennisklubb den 15/4 1922”

är rubriken på det allra första protokollet då 15 namngivna herrar träffades för att skapa en tennisklubb. Från detta protokoll kan vi läsa om beslutet i paragraf 2 ”Beslöts att bilda en tennisklubb”. Inga långdragna beskrivningar kring detta utan ett faktiskt konstaterande om vad som beslutades. Vidare läser man i de följande paragraferna 3 ”Uppdrogs åt Herr Bolander och Bagd att utarbeta förslag till stadgar” samt i paragraf 4 ”Föreningens namn fastställdes till Wästerås Tennisklubb”.

Att tennis vid denna tid inte var en breddsport där alla kunde delta är känt och bekräftas i paragraf 8 ”För att vara i stånd att begränsa antalet medlemmar inväljas dessa av klubben och skall i stadgarna detta införas som en särskild paragraf”!

Om antalet medlemmar var lika med de 15 namngivna personerna i detta första protokoll framgår inte, men man kan väl på goda grunder anta detta. Medlemmarna delades in i lag om två personer och ett schema skapades för att ge dem möjlighet att spela (träna) minst tre gånger i veckan. En rätt så ambitiös start med andra ord.

 

”Sammanträde i Wästerås Tennisklubb den 21/4 1922”

I protokoll nummer två från mötet som hölls en vecka senare bildas formellt en styrelse ”stadgeenligt”, vilket betyder att även stadgar nu har hunnit ta form. Detta datum är det som vi räknar som klubbens officiella födelsedatum.

Nu börjar ett arbete som alltid är en hjärtefråga för en tennisklubb, nämligen banor att spela på. De första banorna var utomhusbanor på grus eller gräs. I paragraf 7 i detta möte diskuteras saken och ”Beslöts att med kraft påbörja arbetet med utomhusplanen och skulle för den skull så många medlemmar som möjligt samlas å tennisplanen den 26/4”

Från att först velat begränsa antalet medlemmar så talas det nu om att med krafttag och ”… så många medlemmar som möjligt samlas…”.

I följande protokoll (18/9 1922) kan man läsa om bestyren med de första tävlingarna, samt införskaffande av lämpliga priser. Hösten 1922 har börjat närma sig och det blir kallare och blötare utomhus vilket styrelsen noterar med att det negativt inverkar på möjligheterna att spela tennis. Därför beslutas att försöka ordna med inomhusspel och styrelsen fick i uppdrag att ”…ordna med lämpliga tider på Flickskolan (Fryxellska skolan, tidigare Westerås elementarläroverk för flickor Reds anm.) under det att Ing. Bagd anskaffade tid på Gossläroverket.”

 

Klubben växer

Styrelsen beslutar i mötet som hölls 6/10 1922 att anta de första kvinnliga spelarna då ”Fru Browaldh och Fru Stjernberg” valdes in. Antalet medlemmar har nu vuxit till de minst 24 som deltog i detta möte.

Första ”Årssammanträdet” bestämdes till fredagen 26 januari 1923 alternativt lördagen 27 januar 1923 ”beroende på om sammanträdet skulle följas av ett samkväm med en enkel soupé eller endast avhålla sammanträdet i vanlig ordning”. Det blev med ”soupé”.

Under de följande åren kan man läsa om hur klubben hittar sina former och etablerar sig med stort fokus på träning och tävlingsspel. Antalet medlemmar ökar stadigt och 1924 diskuteras om att anlägga en andra utomhusbana samt att utbilda domare då det ”…vara svårt uppbringa kompetenta domare.” I detta år meddelar styrelsen att ”…anmälan gjorts om inträde i Vestmanlands-Nerikes Idrottsförbund”. Med det kan man säga att grunden till dagens tennisklubb, Västerås Tennisklubb, är lagd.

 
 
Vår hemmaplan
Våra sponsorer