Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Västerås Tennisklubb
Tennis för alla, hela livet oavsett ålder eller ambitionsnivå.

Intensivkurs vuxna vecka 19-23 utomhus på grus!
2020-03-11 13:15
Vi kommer dela upp fyra per grupp utifrån nivå. Vi erbjuder tisdag kväll, onsdag kväll, torsdag kväll och söndag förmiddag.
 
Årsmöte den 17:e mars kl.18.00 i röda rummet på Bellevue!
2020-03-09 16:07

Dagordning vid ordinarie årsmöte 17 Mars 2020

Öppnande

1.                   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.                   Fastställande av föredragningslista.

4.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.                   Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

6.                   a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.

8.                   Förslag till disposition av vinst/förlust.

9.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.                 Fastställande av medlemsavgiften.

11.                 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.

12.                 Val av

a/ föreningens ordförande för en tid av ett år. 

b/ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

c/ två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 

d/ två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som ordförande.

13.                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

Avslutning 


Verksamhetsberättelsen finns nu att hämta på kansliet! Vill du ha den digitalt klicka här.

Kallelse till årsmöte!
2020-02-25 13:33

Härmed kallas medlemmarna i VästeråsTennisklubb till ordinarie årsmöte.

 

Dag: Tisdagen den 17:e Mars 2020

Tid: kl 18.oo

Plats: Röda rummet, Bellevue

 

Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga:

 

Vad                                     När (senast)                        Var__________________

* Verksamhetsberättelse       10/3                                     Kansliet och på hemsidan

inkl resultat 2018

* Revisionsberättelse            10/3                                     Kansliet och på hemsidan

* Verksamhetsplan 2019      10/3                                    Kansliet och på hemsidan

inkl budget 2019

* Motioner                           10/3                                     Kansliet och på hemsidan

* Dagordning                       10/3                                     Kansliet, hemsidan och Röda rummet        

 

Välkomna!

Styrelsen för Västerås Tennisklubb genom

 

Fredrik Grivans

Ordförande

Välkommen att anmäla dig!
2020-02-08 10:59
 
Välkommen!
2020-01-25 08:26
 
Medlemsförmåner i Västerås Tennisklubb 2020.
2020-01-08 13:19
Som medlem i Västerås Tennisklubb har du fina förmåner på Bellevue under 2020.

Tennistider bokning genom Bellevue:

Vardagar före kl.16.00            Bokning eller Drop In          Medlemspris: 110 kr    Ord.pris: 190 kr
Vardagar kl.16.00-21.00         Bokning eller Drop In          Medlemspris: 265 kr    Ord.pris: 265 kr
Vardagar kl.21.00-22.00         Bokning eller Drop In          Medlemspris: 110 kr     Ord.pris: 265 kr

Fredagar kl.20.00-22.00         Bokning eller Drop In          Medlemspris: 110 kr      Ord.pris: 265 kr
Lördagar hela dagen              Bokning eller Drop In          Medlemspris: 110 kr       Ord.pris: 265 kr
Söndagar hela dagen             Bokning eller Drop In          Medlemspris: 110 kr       Ord.pris: 265 kr

Shop och Café                         20% rabatt på alla köp inkl strängning av racket.

Bowling + övriga racketsporter 20% rabatt på ordinarie pris vid bokning.

Övriga racketsporter 90 kr/timme vid Drop In (Ej bokning)

Medlemskap i Västerås Tennisklubb:

Familj: 700 kr/kalenderår.
Barn/Ungdom upp till 18 år: 250 kr/kalenderår.
Senior från fyllda 18 år: 450 kr/kalenderår.
Pensionär fyllda 65 år: 250 kr/kalenderår.

Medlemskap fylls i under fliken bli medlem i menyn.

När betalning är mottagen och registrerad kan medlemskort hämtas på Västerås Tennisklubbs kansli. Inga rabatter erhålls utan uppvisat medlemskort i shop eller café på Bellevue.

Alla kort är numrerade och personliga och får inte användas av annan person. 

Korten är digitala och avläses i kassan vid betalning.

Rabatterna och förmånerna gäller för dig som kortinnehavare enbart privat spel.

Privatträningar av tredje part eller organiserad gruppträning utan VTK:s godkännande är inte tillåtet.

Godkännande ges av klubbchef eller chefstränare.

VTK förbehåller sig rätten att omedelbart återta kortet vid brott mot förmånsreglerna!

 

Följ oss på Facebook
VTK_FaceBook  STÖD OSS VIA SVENSKA SPEL Grasroten
 
Vår hemmaplan
Våra sponsorer