Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Västerås Tennisklubb
Tennis för alla, hela livet oavsett ålder eller ambitionsnivå.

Årsmöte den 17:e mars kl.18.00 i röda rummet på Bellevue!
2020-03-09 16:07

Dagordning vid ordinarie årsmöte 17 Mars 2020

Öppnande

1.                   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.                   Fastställande av föredragningslista.

4.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.                   Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

6.                   a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.

8.                   Förslag till disposition av vinst/förlust.

9.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.                 Fastställande av medlemsavgiften.

11.                 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.

12.                 Val av

a/ föreningens ordförande för en tid av ett år. 

b/ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

c/ två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 

d/ två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som ordförande.

13.                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

Avslutning 


Verksamhetsberättelsen finns nu att hämta på kansliet! Vill du ha den digitalt klicka här.


Nyhetsarkiv
Intensivkurs vecka 33!2020-07-03 17:19
2020-05-25 10:15
Kallelse till årsmöte!2020-02-25 13:33
Välkommen!2020-01-25 08:26
2019-12-18 10:45
Start HT 2019.2019-08-17 07:13
2019-06-14 12:32
Ny Chefstränare 2019-05-05 17:20
Träning VT-20192019-01-01 19:48
Avgifter VT 20182017-12-15 13:55
 
Vår hemmaplan
Våra sponsorer